Start Pagina

Per 1 mei 2016 is de naam en logo van de vereniging veranderd
in:

Afbeelding invoegen
 

Dit jaar blijft deze webplek nog gehandhaafd,
maar wordt wel afgebouwd, 
of gebruikt voor speciale doeleinde

 
 
 
                                       


 
Nieuwe woningwet!
 
De WOZ-waarde van huurwoningen gaat meetellen bij het bepalen van uw maximale huur!  Binnenkort  wordt uw WOZ  bekend gemaakt. Te hoog? Soms kan bezwaarschrift helpen!
 
 
Het Woning Waardering Stelsel (WWS) of puntensysteem is ook gewijzigd.
Meer informatie, klik  WWS
 
Meer weten over nieuwe woningwet?:
woningwet in vogelvlucht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HuurdersVereniging Woonbelang
doet meer dan klachten afhandelen!
 
Zoals we al eerder lieten zien, wordt er veel vergaderd met de besturen van de de corporaties. Onze inbreng wordt daar zeker gewaardeerd en resulteert dan ook dikwijls in positieve aanpassingen. Wij, als vertegenwoordigers van de huurders, kijken meer van uit het standpunt van de huurders, De corporaties zijn er toch voor hen!
Bij ons komen de huurders met de problemen die volgens hen niet goed worden opgelost  en die spelen wij, als ze gegrond zijn, door naar het bestuur.  Aanpassingen in de procedures zijn dan ook het gevolg zijn.